2018-09-07 Źródło: China Tibet News
Trzymając się zasady "stawiaj ludzi na pierwszym miejscu i ulepszaj funkcje", władze Lhasy dążą do stworzenia ekologicznego kręgu wolnego czasu umożliwiając mieszkańcom przebywanie wśród zieleni w trakcie ćwiczeń i zajęć rekreacyjnych.

Mieszkańcy Lhasy ćwiczą w parku Dzongyab Lukhang. [Foto:China Tibet News / Lu Lijuan.]

Letnia sceneria Lalu Wetland. [Foto:China Tibet News / Lu Lijuan.]

Ćwiczenia w plenerze. [Foto:China Tibet News / Lu Lijuan.]