2018-11-08 Źródło: China Tibet News

Na fotografii: " fotowoltaiczne miasteczko" w osiedlu Jangdam w Shigatse. [China Tibet News / Phentok]

Na chwilę obecną w osiedlu Jangdam  w Shigatse wybudowano i zasiedlono 343 kompleksy mieszkalne.  W „fotowolataicznym miasteczku” zakończono realizację  projektu zasilenia fotowoltaicznego dla relokowanych ubogich rodzin. Ponadto powstaje 226 szklarni, przedszkola i osiedlowe centra aktywności. [Zhi Xinghua, Zhu Nan]