2018-12-31 Źródło: China Tibet Online

Od 2016 r. Instytut Biologii Płaskowyżu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego odkrył w Tybecie trzy nowe gatunki ptaków, są to: szpak o białych policzkach, zimorodek z czarną czapeczką i  mewa mniejsza z czarnym grzbietem.


Według najnowszych danych w Tybecie gniazduje około 600 gatunków ptaków. Jednak eksperci ds. ornitologii zastrzegają się, że w przypadku Tybetu  dane te nie są ostateczne, a badania nad różnorodnością ptaków wędrownych wciąż wykazują luki naukowe. Trzeba je uzupełnić realizując wiele badań i prac poszukiwawczych.