2019-02-22 Źródło: China Tibet Online
Począwszy od 25 grudnia 2018 roku Biuro Straży Leśnej Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i Narodowy Rezerwat Przyrody Qiangtang uruchomiły wspólnie program zimowej inspekcji lasów. Zespół inspekcyjny sprawdził już ponad 5300 kilometrów kwadratowych w Narodowym Rezerwacie Przyrody Qiangtang w Ngari i nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.
Ngari leży w zachodniej części Tybetańskiego Regionu Autonomicznego. Narodowy Rezerwat Przyrody Qiangtang, położony w okręgu Ngari, to ostoja dzikiej przyrody, żyją tu między innymi antylopy tybetańskie, dzikie jaki, osły tybetańskie, dżereń (goa) tybetański itp. Rosną tu także różnorodne dzikie rośliny.
Program inspekcji lasów miał na celu przede wszystkim przeciwdziałanie wszelkim rodzajom zachowań przestępczych, które szkodzą lasom, dzikiej przyrodzie i roślinom. Akcja usprawniła także kontrolę dzikich zwierząt, w tym ptaków.
Na chwilę obecną program inspekcji zimowej dla priorytetowych lokalizacji w Regionie został w większości zakończony i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i naruszeń prawa, w tym nielegalnych polowań, nieprawnych wtargnięć i nielegalnych wykopów.

 

Patrol zespołu inspekcyjnego w Narodowym Rezerwacie Przyrody Qiangtang.

Zespół inspekcyjny prowadzi działalność edukacyjną..

Zespół inspekcyjny pracował w bardzo trudnych warunkach.

Zespół inspekcyjny pracował w bardzo trudnych warunkach zimowych. Nietrudno było o niespodziewane sytuacje.

Zespół inspekcyjny pracował w bardzo trudnych warunkach a często jedynym posiłkiem inspektorów był tylko makaron błyskawiczny.