2019-03-14 Źródło: China Daily

Turyści u podnóża góry Kangrinboqe w powiecie Burang w prefekturze Ngari, w Tybetańskim Regionie autonomicznym 24 czerwca 2018 r. [Photo / Xinhua]

Według Li Xikui, sekretarza generalnego Chińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Przyjaźni z Zagranicą, CPAFFC, chińscy przedsiębiorcy są zobowiązani do dzielenia się swoimi rozwiązaniami w zakresie ochrony środowiska Tybetu, uważanego za część „trzeciego bieguna ziemi”.

Li, który przemawiał podczas imprezy towarzyszącej trwającemu Zgromadzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska UNEA, stwierdził, że chińskie przedsiębiorstwa odgrywają niezastąpioną rolę w zrównoważonym rozwoju ekologii Tybetu.

Na terytorium Tybetu nazywanego „dachem świata” i „wieżą wodną Azji”, leżą pola lodowe zawierające największy zapas świeżej wody poza obszarami polarnymi. Według thirdpole.net jest to źródło 10 głównych systemów rzecznych, które zapewniają nawodnienie, energię i wodę pitną dla ponad 1,3 miliarda ludzi w Azji, prawie 20 procent ludności świata.

Jest to również naturalne siedlisko rzadkich zwierząt, takich jak dzikie jaki, gazele Przewalskiego, pantery śnieżne i cała pula genów Wyżyny.

Według Międzynarodowego Centrum Zintegrowanego Rozwoju Gór zmiany klimatyczne stały się jednak na „trzecim biegunie” bardzo poważnym problemem.
Tempo wzrostu średnich temperatur w regionie jest znacznie wyższe niż średnia globalna, ze zwiększoną szybkością na wyższych wysokościach, co sugeruje większą podatność środowiska na zmiany klimatyczne. Oczekuje się, że ten trend będzie trwał nadal.

Li podkreślił, że chiński rząd zawsze zwracał szczególną uwagę na ochronę ekologiczną  na obszarze Tybetu.

„Obecnie ponad 20 chińskich przedsiębiorców i ich firm  jest zaangażowanych się w problematykę ochrony środowiska „trzeciego bieguna świata”, współtworzą oni „koncepcję cywilizacji ekologicznej”, która szanuje, dostosowuje się i chroni przyrodę” - powiedział.

Li powiedział, że przedsiębiorcy pokonali wiele wyzwań i poświęcili wiele czasu, energii i zasobów finansowych aby kilkakrotnie móc badać różne rozwiązania.

„Są bardziej niż chętni, by wnieść swój wkład i podzielić się swoimi innowacyjnymi metodami i rezultatami z całym światem. Stworzyli własnymi działaniami wzorce przedsiębiorczości i przekonali wielu chińskich przedsiębiorców do aktywnego udziału w działaniach na rzecz ochrony środowiska”, powiedział.

Tibet Langsai Industrial Co Ltd jest jedną z chińskich firm, które zobowiązały się do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego „trzeciego bieguna”.

Suo Lang, prezes firmy, powiedział, że w jego firmie ochrona środowiska zawsze była priorytetem we  wdrażaniu ściśle określonych wymagań rządu dotyczących tego obszaru.

„Aby zachować zdrowie i osiągnąć  zrównoważony rozwoju  promujemy szczególnie cykle ekologiczne, produkcję niskoemisyjną i czystą produkcję”, powiedział Suo.
Suo poinformował, że jego pracownicy uczestniczyli w akcji sadzenia drzew, która odbyła się  w Tybecie 12 marca.
Według jego słów, ludzie mieszkający na Płaskowyżu Tybetańskim muszą mieć świadomość, że ponoszą odpowiedzialność za ochronę środowiska naturalnego na płaskowyżu i muszą  odgrywać aktywną rolę w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

„Jesteśmy oddani ochronie roślin, gór i wód dla dobra całej ludzkości. Wierzę, że dzięki wspólnym wysiłkom, niebo nad „trzecim biegunem świata” stanie się jaśniejsze, wody czystsze a góry bardziej zielone” - powiedział.