2020-02-25 Żródło: CGTN
Chińscy naukowcy odkryli, w jaki sposób zmiany klimatu wpłynęły na wzorce wzrostu roślinności na Wyżynie Tybetańskiej.Naukowcy stwierdzili, że zmiana klimatu przekształciła wzorce wzrostu zbiorowisk roślin wysokogórskich poprzez zwiększenie ich tempa wzrostu, a także przyspieszenie i skrócenie okresu wzrostu.
Artykuł na temat badań, które  przeprowadził  zespół naukowców pod kierownictwem He Jinshenga z Uniwersytetu Lanzhou, został opublikowany w czasopiśmie Ecology Letters.

Badanie opiera się na 35-letnim zestawie danych sezonowej dynamiki biomasy na wysokogórskich użytkach zielonych położonych w północno-wschodniej części Wyżyny Tybetańskiej, która w ciągu ostatnich 50 lat doświadczyła dwa razy szybszego globalnego ocieplenia  niż średnia globalna.
Według He badania te mają ogromne znaczenie dla ochrony dzikiej przyrody na Wyżynie Tybetańskiej ponieważ wzorce wzrostu roślin wpływają na zdolność zbiorowisk roślinnych do zapewnienia zwierzętom siedlisk i zasobów żywności.