2020-05-19 Źródło: Xinhua

Jak poinformowały czynniki oficjalne związane z władzami zwalczającymi przestępczą działalność w sferze transplantacji Tashi Gyatso, zastępca sekretarza generalnego rządu Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, jest ścigany w związku z podejrzeniem o poważne naruszenie dyscypliny i prawa, powiedzieli w poniedziałek regionalne władze przeciw przeszczepom.

Jak podają Komisja Dyscyplinarna i Komisja NadzoruTashi Gyatso jest również członkiem wiodącej grupy członków partii w  Biurze Generalnym Rządu TRA.