2020-06-02 Autor: PALDEN NYIMA i YANG WANLI Źródło: CHINATooday


Chińscy przewodnicy górscy pracują na trasie na szczyt góry Qomolangma 26 maja 2020 r. [Zdjęcie / Xinhua]

Biuro ds. Sportu TRA poinformowało w poniedziałek, że Tybetańscy wspinacze odegrali istotną rolę w zakończonej właśnie misji ponownego pomiaru  góry Czomolungma.

Pod koniec kwietnia Chiny rozpoczęły kampanię zmierzającą do ponownego pomiaru wysokości Czomolungmy - góry znanej na Zachodzie jako Mount Everest. Po dwóch nieudanych z powodu złej pogody próbach wejścia zespół badawczy z powodzeniem osiągnął szczyt najwyższej góry świata o godzinie 11 w nocy 27 maja i dokonał pomiaru jej wysokości.

Nyima Tsering, szef Biura ds. Sportu TRA, powiedział, że jego biuro koordynowało pracę zespołu wspinaczy ze Szkoły Przewodników Wysokogórskich TRA, Tibet Himalaya Mountaineering Expedition Co oraz Tibet Mountaineering Team, aby zapewnić pełną pomoc w trudnej misji.

„Zaangażowanych było ponad 100 osób, wykonujących różne obowiązki, w tym przewodnictwo w górach, pomoc alpejską, wsparcie logistyczne na dużych wysokościach, utrzymanie ścieżki wspinaczkowej, budowę obozu, transport, fotografię, ochronę środowiska i badania”, powiedział Nyima.

„Nasi wspinacze wnieśli duży wkład w różne aspekty misji i pomogli zapewnić bezpieczeństwo i wykonalność ponownego pomiaruy Czomolungmy w 2020 r.” - powiedział.


Na powyższych fotografiach przedstawiamy portrety przewodników wysokogórskich ze Szkoły Przewodników Wysokogórskich TRA (górny rząd od lewej) Dorje, Dompa, Tashi Gonpo, (dolny rząd od lewej) Dorje Tsering, Tsering Norbu i Tenzin Norbu. [Photo / Tibet Himalaya Mountaineering Guide School / Handout via Xinhua]

Phurbu, wicedyrektor Szkoły Przewodników Wysokogórskich TRA i jeden z ośmiu członków zespołu, który prowadził prace geodezyjne na szczycie, powiedział, że ludzie byli zszokowani, słysząc, że na szczycie w celu uzyskania lepszej dokładności i jakości prac geodezyjnych, przepracował bez tlenu ponad 110 minut.

„Gdy byliśmy na szczycie, moim obowiązkiem było korygowanie sygnałów nawigacyjnych, sprawdzanie sygnałów satelitarnych i okablowanie różnych urządzeń pomiarowych”, powiedział Phurbu, który osiągnął szczyt Czomolungmy już 12 razy.

„Zdjąłem maskę tlenową, aby łatwiej móc obsługiwać sprzęt. Czas i prace pomiarowe na szczycie były niezwykle cenne i ważne” - powiedział.

Li Guopeng, kapitan zespołu geodetów z I Brygady Geodezji, powiedział, że dane, które tym razem zgromadzili na Czomolungmie, były bardzo dokładne i wysokiej jakości.  Zostaną one teraz przesłane do Xi'an w prowincji Shaanxi w celu dokonania obliczeń.

„Naukowcy obliczą i opublikują dokładną wysokość Czomolungmy prawdopodobnie za dwa miesiące”, powiedział Li.

Według Li większość użytego tym razem sprzętu geodezyjnego została wyprodukowana w Chinach, w tym m.in. system nawigacji satelitarnej Beidou-3, radar do pomiaru głębokości śniegu oraz sprzęt do badania grawitacji.

Li stwierdził, że badanie grawitacyjne na dużych wysokościach, przeprowadzone na szczycie, ustanowiło nowy rekord świata w wysokości prowadzonych badań w historii nauki. Według Ministerstwa Zasobów Naturalnych, w 2005 r. Chińscy geodeci Ren Xiubo i Bai Huagang ustanawiając poprzedni rekord badania grawitacji osiągnęli wysokość 7790 metrów. Wysokość dla nowego rekordu nie została jeszcze opublikowana.

„Badanie grawitacyjne łączy tradycyjne i nowoczesne technologie geodezyjne i mapujące. Dzięki nim naukowcy mogą lepiej analizować dane zebrane za pomocą dwóch pomiarów i uzyskać jeszcze bardziej precyzyjny wynik” - powiedział

Ponieważ siła grawitacji maleje wraz z wysokością nad poziomem morza, bardzo czułe pomiary rzeczywistego pola grawitacyjnego na Czomolunngmie lub w jej pobliżu mogą być wykorzystane do obliczenia położenia geoidy pod szczytem - a to ważna informacja dla dokładności wysokości góry, powiedział Dang Yamin, geolog z Chińskiej Akademii Geodezji i Mapowania.

Według ministerstwa wcześniej nie było żadnych danych o wartości grawitacji na szczycie Czomolungma.

„Ankieta przeprowadzona w maju wypełni puste pole, które nie tylko przyczyni się do obliczenia wysokości góry, ale także pomoże nam lepiej zrozumieć ruchy tektoniczne prowadzące do trzęsień ziemi” - powiedział Dang.