2020-07-09 Źródło: Xinhua via kangbatv

Wang Yang, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Komitetu Narodowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej, rozmawia z lokalnymi mieszkańcami wioski przeniesionej w ramach walki z ubóstwem w Xigaze w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, 6 lipca 2020 r. Wang odbył trzydniową wizytę kontrolną w regionie, która rozpoczęła się w poniedziałek. (Xinhua / Huang Jingwen)

Wang Yang, jeden z czołowych chińskich polityków, podkreślił konieczność podejmowania wzmożonych wysiłków na rzecz umocnienia podstaw trwałego pokoju i stabilności w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.
Wysiłki powinny koncentrować się na ochronie jedności kraju i wzmacnianiu solidarności etnicznej, stanowczym zwalczaniu separatyzmu, uprzedzaniu i łagodzeniu głównych zagrożeń i wyzwań oraz w ciągłym umacnianiu podstaw pokoju i stabilności w Tybecie.
Wang, członek Stałego Komitetu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i przewodniczący Komitetu Narodowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej, zgłosił uwagi podczas wizyty inspekcyjnej w regionie.
Podczas trzydniowej wizyty, która rozpoczęła się w poniedziałek, odwiedził mieszkańców wiosek, którzy zostali z nich wysiedleni ze względu na warunki uniemożliwiające przezwyciężenie ubóstwa oraz tereny pasterskie, parki przemysłowe i miejsca kultu religijnego w Xigaze i Lhasie oraz przewodniczył sympozjum, podczas którego wysłuchał sugestii uczestników.
Mówiąc z uznaniem o wysiłkach komitetu partyjnego regionu w ostatnich latach, Wang zauważył, że prace związane ze sprawami etnicznymi i religijnymi dotyczą trwałego pokoju i stabilności regionu, prosił też o dalsze badania nad historią społeczną i poprawę świadomości społecznej na temat jedności etnicznej narodu chińskiego i postępu.
Wezwał do podnoszenia świadomości społecznej ludzi wierzących, stwierdzając, że są oni przede wszystkim obywatelami kraju, a także do propagowania patriotyzmu w celu dalszego dostosowania się buddyzmu tybetańskiego do społeczeństwa socjalistycznego.
Podkreślając wizję rozwoju skoncentrowanego na ludziach, Wang podkreślił, że zmniejszanie ubóstwa jest zarówno zadaniem ekonomicznym, jak i politycznym, i wezwał do podjęcia wysiłków, aby nikt z żadnej grupy etnicznej w Tybecie nie pozostawał w tyle w realizacji planu budowy społeczeństwa średnio zamożnego.
Podkreślił także rolę strategii rewitalizacji obszarów wiejskich, edukacji i charakterystycznych dla regionu branż w walce z ubóstwem.

 
Wang Yang podczas rozmawy z pracownikami gospodarstwa owocowo-warzywnego w okręgu Bainang w prefekturze Xigaze, Tybetański Region Autonomiczny  , 7 lipca 2020 r. (Xinhua / Huang Jingwen)


Wang Yang z wizytą u dzieci w przedszkolu zorganizowanym dla społeczności j wioski przeniesionej w ramach programu walki z ubóstwem w prefekturze Xigaze, 6 lipca 2020 r.  (Xinhua / Huang Jingwen)