2020-08-31 Autorzy: CAO DESHENG (Pekin) i DA QIONG (Lhasa) Źródło: China Daily


Prezydent wzywa do zintensyfikowania wysiłków na rzecz budowy zjednoczonego, dostatniego i harmonijnego Regionu.

Chiny wyznaczyły kierunek polityczny rozwoju autonomicznego regionu Tybetu w nowej erze, koncentrując swoje prace związane z Tybetem na ochronie jedności narodowej i wzmacnianiu solidarności etnicznej przy jednoczesnej poprawie poziomu życia społeczeństwa.

Przemawiając na dwudniowym sympozjum przedstawicieli najwyższych władz poświęconym pracom związanym z Tybetem, które zakończyło się w sobotę w Pekinie, prezydent Xi Jinping wezwał do nasilenia pracy oświatowej  i przywództwo wśród społeczności, aby zmobilizować ją do walki z działalnością separatystów, tworząc w ten sposób żelazną tarczę dla ochrony stabilności w Regionie.

Xi, który jest jednocześnie Sekretarzem Generalnym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, podkreślił długoterminowe zaangażowanie Komitetu na Rzecz Tybetu w działania mające na celu zapewnienie Regionowi wsparcie władz centralnych i pomoc całego kraju.
Należy dołożyć starań, aby zbudować nowy i nowoczesny socjalistyczny Tybet, który będzie zjednoczony, prosperujący, rozwinięty kulturowo, harmonijny i piękny - powiedział Xi.

Od 1980 roku, kiedy odbyło się pierwsze centralne sympozjum poświęcone pracom związanym z Tybetem tegoroczne było siódmym z kolei. Obserwatorzy stwierdzili, że rząd centralny wykorzystał ostatnie posiedzenie do wzmocnienia  realizacji w pełni swojej strategii rządzenia Tybetem, aby umożliwić regionowi udział w dynamicznym rozwoju kraju.

W swoim przemówieniu na sympozjum Xi wezwał do wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa narodowego oraz długotrwałego pokoju i stabilności, stałej poprawy warunków życia ludzi, wzmocnienia obrony granic i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Podkreślił znaczenie wzmocnienia edukacji patriotycznej we wszystkich szkołach i podkreślił potrzebę ciągłych wysiłków na rzecz podnoszenia świadomości przedstawicieli wszystkich grup etnicznych na temat  ojczyzny, narodu chińskiego, kultury chińskiej, KPCh i socjalizmu o cechach chińskich.
Buddyzm tybetański powinien być ukierunkowany na przystosowanie się do społeczeństwa socjalistycznego i powinien być rozwijany w kontekście chińskim, powiedział Xi.
Odnosząc się do rozwoju społeczno-gospodarczego Tybetu, podkreślił potrzebę przyspieszenia zmian jakości rozwoju, utrwalenia osiągnięć w walce z ubóstwem i w zakresie ochrony środowiska na Płaskowyżu Tybetańskim.

Jak stwierdził Xi wkrótce zakończonych zostanie realizacja szeregu dużych projektów infrastrukturalnych i obiektów użyteczności publicznej , w tym magistrala kolejowa Syczuan-Tybet.

Galsang Drolma,  socjoekonomista z Chińskiego Centrum Badań Tybetologicznych w Pekinie, powiedział, że przesłanie, które Xi przekazał na spotkaniu, jest jasne - rząd centralny chce utrzymać trwały pokój i stabilność w Tybecie oraz spełniać aspiracje Tybetańczyków do lepszego życia pomimo problemów związanych z nieodpowiednim i niezrównoważonym rozwojem regionu.

Naukowiec powiedział, że przywództwo partii i system regionalnej autonomii etnicznej to fundamenty społeczno-gospodarczego rozwoju Tybetu. „Obecnie jedność narodowa i solidarność etniczna stały się w Tybecie konsensusem społecznym” - dodał.

Według słów uczonego dzięki konsekwentnemu wsparciu i pomocy z całego kraju Tybet poczynił ogromne postępy w rozwoju społeczno-gospodarczym, a wszystkie jego 74 dotknięte ubóstwem powiaty zostały wydobyte z biedy. „Źródła utrzymania ludzi wciąż się poprawiają, a wszystko to pokazuje wielką praktykę filozofii partii zorientowaną na ludzi” - powiedziała.

Według naukowca do Tybetu wysłano ponad 18 000 urzędników i specjalistów, aby pomóc regionowi w rozwoju, a ich praca w znacznym stopniu poprawiła usługi publiczne w regionie.

Zhou Liping z Tianjin, która rok temu została wysłana do Tybetu aby uczyć w szkole podstawowej, powiedziała, że ​​była świadkiem wysiłków swoich rówieśników z całego kraju na rzecz rozwoju Regionu w różnych sektorach, a także tych wielkich osiągnięć, które osiągnął Tybet w walce o zmniejszenie ubóstwa.

Jako nauczycielka Zhou powiedziała, że ​​robi wszystko, co w jej mocy, aby wzmocnić miłość swoich uczniów do ojczyzny i narodu chińskiego.


Lipiec, pasterz pobiera wynagrodzenie od wiejskiego kolektywu hodowców zwierząt w Bangbug, Tybetańskim Regionie Autonomicznym. ZHAN YAN / XINHUA

Nowy rozdział

Od 18. Kongresu Narodowego KPCh w 2012 r. Komitet Centralny KPCh, którego szefem jest Xi, opracował szereg polityk i strategii na rzecz stabilności społecznej, rozwoju granic, ochrony środowiska i jedności etnicznej w Tybecie i otworzył nowy rozdział w działaniach na rzecz poprawy zarządzania, stabilności i dobrobytu ludzi w regionie.

9 marca 2013 r., dołączając do delegacji tybetańskiej w dyskusji panelowej na pierwszej sesji XII Narodowego Kongresu Ludowego, Xi powiedział: „Aby dobrze rządzić krajem, musimy najpierw dobrze rządzić granicami, a aby dobrze rządzić granicami, musimy najpierw zapewnić stabilność w Tybecie ”.

Na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh 30 lipca 2015 r., któremu przewodniczył Xi omówiono rozwój gospodarczy i społeczny Tybetu oraz sposoby zapewnienia regionowi długoterminowej stabilności i rozwoju.

W kluczowym przemówieniu na szóstym centralnym sympozjum poświęconym pracom związanym z Tybetem w sierpniu 2015 r. Xi określił główne zasady, cele i zadania związane z rozwojem Tybetu w nowej erze. Od tego czasu Tybet poczynił wszechstronne postępy i historyczne osiągnięcia na drodze do trwałej stabilności i dobrobytu.

Realizując narodowe plany rozwoju, rząd centralny zwrócił również szczególną uwagę na Tybet i umożliwił Regionowi  realizację kilku dużych projektów infrastrukturalnych, które odpowiadają lokalnym warunkom i przynoszą korzyści lokalnym mieszkańcom.

W liście gratulacyjnym do Forum Rozwoju Tybetu w czerwcu ubiegłego roku Xi wyraził nadzieję, że Tybet wykorzysta możliwości rozwoju, zbuduje piękny i szczęśliwy Region, będzie świadkiem rozkwitu jego wspaniałej tradycyjnej kultury i ochroni swoje środowisko naturalne. Wezwał także władze Regionu do prowadzenia bardziej aktywnej polityki otwarcia i rozwoju szeroko zakrojonej międzynarodowej wymiany i współpracy.

Galsang Drolma powiedział, że biorąc pod uwagę poważną i złożoną sytuację międzynarodową, Tybet powinien zdecydowanie wspierać otwarcie, a jednocześnie w celu dalszego rozwoju dostosować się do ogromnego krajowego rynku.

Tseyang, rolnik ze wsi Bagchibw powiecie Bagyib w prefekturze Nyingchi w południowo-wschodnim Tybecie, powiedział, że z radością dowiedział się, oglądając telewizję, o właśnie zakończonym centralnym sympozjum poświęconym pracy związanej z Tybetem.

Według jego słów dzięki kierownictwu partii i politycznemu wsparciu władz centralnych, w jego wiosce i całym Tybecie zaszły wielkie zmiany.

„Prowadzimy szczęśliwe życie i chcemy podziękować Sekretarzowi Generalnemu Xi oraz Komitetowi Centralnemu KPCh” - dodał.