2020-09-02 Źrodło: CGTN


Mija 55  rocznica powstania Tybetańskiego Regionu Autonomicznego w CGTN uruchomił specjalną video-podróż „IntoTibet2020”, aby umożliwić poznanie  najbardziej fascynujących epizodów z historii i dnia dzisiejszego„dachu świata”.


Przez wieki Tybet był teokratycznym państwem feudalnym. Do roku 1959, do  chwili wdrożenia reform demokratycznych miliony poddanych poddawano okrutnemu wyzyskowi i uciskowi pańszczyźnianemu.


Od tego czasu mieszkańcy Tybetu mają lepszą opiekę zdrowotną. Populacja regionu wzrosła z 1,23 mln w 1959 r. do 3,44 mln w 2018 r., a średnia długość życia tybetańskiej grupy etnicznej wzrosła z 35,5 lat przed 1959 r. do 68,2 lat obecnie.


Jak wynika z danych opublikowanej w Chinach w ubiegłym roku "Białej Księgi" wskaźnik śmiertelności niemowląt spadł z 430 zgonów na 1000 urodzeń w 1959 r. do 11,59 na 1000 urodzeń w 2019 r.


Buddyzm tybetański, religia bon, islam i katolicyzm współistnieją z wieloma innymi religiami.
Wszyscy mnisi i mniszki zarejestrowani w regionie zostali objęci systemem zabezpieczenia społecznego, z pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym, ubezpieczeniem emerytalnym, dietą dzienną, ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i bezpłatną coroczną kontrolą stanu zdrowia.


Poczyniono znaczne postępy w edukacji. Wskaźnik analfabetyzmu wśród młodych ludzi spadł z 95 procent w 1959 roku do 0,52 procent w 2018 roku.

W 2018 r. Wskaźnik skolaryzacji netto w szkołach podstawowych wyniósł 99,5%, a skolaryzacji brutto w szkołach gimnazjalnych, licealnych i wyższych odpowiednio 99,5, 82,3 i 39,2%, przy długości nauki na jednego mieszkańca 9,55 lat.


Tybet, znany na całym świecie jako cel podróży turystycznych, odnotował również znaczący postęp w przywracaniu różnorodności biologicznej na swoim terytorium. W 2018 roku region odwiedziło ponad 30 milionów gości.
Każdy obcokrajowiec, który chce odwiedzić Tybet, może złożyć wniosek zwykłymi kanałami. Czeka na na niego piękny i zmodernizowany Tybet!