2020-09-16 Źródło: Xinhua via china.org.cn


Wang Yang z wizytą w domu tybetańskiego pasterza beneficjenta programu walki z ubóstwem w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Golog w prowincji Qinghai. (Foto: Xinhua / Huang Jingwen)

Wang Yang, czołowy chiński polityk, członek Komitetu Stałego Biura Politycznego KPCh i przewodniczący Komitetu Narodowego Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej w poniedziałek i we wtorek przebywał z roboczą wizytą w prowincji Qinghai.
Wang podkreślił znaczenie wysiłków podejmowanych w celu zrozumienia głównych idei płynących z  brzemiennego politycznie spotkania poświęconego pracy związanej z Tybetem.

Wang wezwał do podjęcia wysiłków na rzecz dogłębnego zrozumienia polityki KPCh dotyczącej rządzenia Tybetem w nowej erze, tak aby ludzie byli świadomi nowej sytuacji i zadań stojących przed nimi a także do promowania  pokoju i stabilności na obszarach zamieszkałych przez Tybetańczyków.

Polityk zauważył, że należy podjąć różne działania, aby przekazać i objaśnić główne idee obrad z VII Centralnego Sympozjum na temat Tybetu.

Konieczne są również dalsze wysiłki w celu rozwiązania głęboko zakorzenionych problemów, które mają wpływ na trwały pokój i stabilność, powiedział Wang, dodając, że buddyzm tybetański powinien dostosować się do działania w społeczeństwie socjalistycznym.

Zauważył, że skuteczne środki zarządzania społecznego powinny zostać podsumowane w celu stworzenia nowoczesnego systemu zarządzania, który będzie zgodny z rzeczywistymi warunkami lokalnymi.

Podkreślając  rozwój jakościowy, Wang stwierdził, że ochrona środowiska powinna być postawiona na pierwszym miejscu przy wspieraniu rolnictwa, gospodarki i turystyki na obszarach zamieszkałych przez Tybetańczyków.

 

14 września 2020 r. Wang Yang rozmawia z uczniami liceum w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Golog w prowincji Qinghai. (Foto: Xinhua / Huang Jingwen)


Wang Yang w trakcie rozmowy ze sprzedawczynią na rynku stworzonym dla osób przesiedlonych w ramach programu wychodzenia z ubóstwa w okręgu Maqin w Tybetańskiej Prefekturze Autonomicznej Golog, (Foto: Xinhua / Huang Jingwen)