3.02.2021 Autor: Xie Wenting Źródło: Global Times

 Zdjęcie: Ministerstwo Zasobów Naturalnych

 We wtorek wieczorem w Pekinie i Lhasie, a także dzięki Internetowi z udziałem ludzi z całego świata, odbyło się forum poświęcone zmianom klimatycznym na Ziemi. Celem spotkania było nawiązanie szerszej współpracy międzynarodowej, zwłaszcza między Chinami i USA, co podkreślali uczestnicy forum i eksperci Chińscy i światowi. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z rządem Tybetańskiego Regionu Autonomicznego współprowadziło Trans-Himalajskie Forum Współpracy Międzynarodowej Chiny - Tybet. Podczas ceremonii otwarcia forum, wiceminister spraw zagranicznych Chin Luo Zhaohui podkreślał konieczność rozwiązywania problemów dotyczących wielu, a nawet wszystkich narodów, poprzez współpracę między nimi, co więcej, podniósł obecne zmiany klimatyczne do rangi najpilniejszego wyzwania związanego z zagrożeniem bezpieczeństwa, z jakim cała ludzkość musi się zmierzyć. Nazwał kwestie klimatyczne „nietradycyjnym naruszaniem pokoju na świecie", które według niego zaczęły się częściej pojawiać od czasu zakończeniu zimnej wojny. Mówiąc o tym, wymienił azjatycki kryzys finansowy z 1997 roku, ataki z 11 września 2001, międzynarodowy kryzys finansowy w 2008 roku, no i oczywście pandemię COVID-19, której nadal nie można zwalczyć. Chodzi o przetrwanie, bezpieczeństwo i rozwój ludzkości, które stają się zagrożone na skutek nowych, nietypowych wyzwań. Dodał, że to dotyczy wszystkich narodów, tym samym żadne państwo nie powinno uchylać się od odpowiedzialności i działać na korzyść wspólnego dobra. Luo Zhaohui wyraził radość z powrotu rządu USA do porozumienia paryskiego, a według Xie Zhenhua, specjalnego doradcy ds. Zmian klimatycznych w chińskim Ministerstwie Ekologii i Środowiska region trans-Himalajów jest jednym z najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Jako obszar, który prawie 2 milionom ludzi zapewnia surowce, dba o ochronę środowiska i ekologię, już w tej chwili wyraźnie odczuwa wpływ globalnych zmian klimatu. Prognozy według Xie przewidują, że pod koniec tego stulecia może nastąpić stopienie dwóch trzecich lodowców tybetańskich na skutek wzrostu średniej temperatury o 5 ° C. W przypadku złagodzenia przewidywań, czyli przy światowym wzroście temperatury nie większym niż 1,5 stopnia Celsjusza, region trans-Himalajów również będzie proporcjonalnie cieplejszy (1,8 stopnia), a stopieniu ulegnie jedna trzecia lodowców. „Ważne jest podejście wielostronne i współpraca globalna, bo to powiększa szanse rozwiązania tego problemu”, dodał Xie. Chińczycy chcą być postrzegani jako szczególnie odpowiedzialni za walkę ze zmianami klimatycznymi, ponieważ uważają swój naród za wielką światową potęgę. Tym samym pomagają też innym rozwijającym się krajom w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, m.in. oferując kursy szkoleniowe oraz zaopatrując w potrzebne towary.Stany Zjednoczone zostały przez Xie Zhenhua wezwane, podobnie jak i inne kraje do publicznego dialogu i praktycznej współpracy w dziedzinie zmian klimatycznych. Odpowiedź uczestniczącego we wtorkowym forum Hal Harveya, założyciela i dyrektora generalnego Energy Innovation była bardzo zgodna i pozytywna: „Razem wygrywamy albo razem przegrywamy. Ameryka potrzebuje przywództwa Chin, jeśli mamy uniknąć strasznych zmian klimatycznych. Chiny potrzebują przywództwa Ameryki, jeśli mamy uniknąć strasznych zmian klimatycznych”. Hal Harvey, założyciel i dyrektor generalny Energy Innovation, powiedział we wtorek: „Razem wygrywamy albo razem przegrywamy. Ameryka potrzebuje przywództwa Chin, jeśli mamy uniknąć strasznych zmian klimatycznych. Chiny potrzebują przywództwa Ameryki, jeśli mamy uniknąć strasznych zmian klimatycznych ”. Po czym dodał: „A wszystko, czego uczę się od czołowych przywódców Chin i czołowych przywódców Ameryki, to to, że chcą intensywnie współpracować”. Osiągnięcia Tybetu w zakresie ochrony ekologicznej na świecie, które są obecnie postrzegane jako najlepsze, zostały przedstawione na forum, przez Wu Yingjie, szefa Komunistycznej Partii Chin (CPC) Regionu Autonomicznego Tybetu.Oprócz stron: chińskiej, amerykańskiej, obecni byli również dyplomaci i eksperci z krajów takich jak: Pakistan, Indie i Kanada, którzy podobnie podkreślali konieczność rozpoczęcia międzynarodowej współpracy klimatycznej między krajami w tych regionach.
Regionalny Rząd Tybetu jest po raz trzeci gospodarzem forum współpracy Trans-Himalajów.
W 2018 roku odbyły się dwa fora w Nyingchi. Celem było ułatwienie połączeń, komunikacji i współpracy regionalnej. Oba spotkania przyniosły owocne rezultaty.

  Autor: Xie Wenting / GT