11.03.2021 Źródło: China Tibet Online


W marcu dzieci wszystkich szkół podstawowych i średnich w Lhasie rozpoczynają semestr wiosenny. Ciche dotąd  szkolne kampusy odzyskały zwykły wigor i witalność i pełne są odgłosów czytania i  śmiechu.

O godzinie 8 rano 2 marca atmosfera u wejścia do Szkoły Podstawowej nr 1 w Lhasie była bardzo ożywiona. Dzieci eskortowane przez rodziców nerwowo ściskały swoje tornistry i podekscytowane wchodziły do ​​szkoły po przejściu procedur związanych z zapobieganiem epidemii i kontroli temperatury oraz dezynfekcji.