17.05.2023| Źródło: Xinhua

Ji Guogang, były wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Tybetańskiego Autonomicznego Regionalnego Kongresu Ludowego, został wydalony z Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i zwolniony ze wszystkich stanowisk publicznych z powodu poważnych naruszeń dyscypliny i prawa, ogłosiła we wtorek czołowa chińska agencja zajmująca się zwalczaniem korupcji.

Po zatwierdzeniu przez KC KPCh Centralna Komisja Kontroli Dyscypliny KPCh (CKKD) i Krajowa Komisja Nadzoru (KKN) przeprowadziły dochodzenie w sprawie Ji.

Dochodzenie wykazało, że Ji zatracił swoje ideały i przekonania i poważnie sprzeciwił się polityce Partii dotyczącej zarządzania Tybetem w nowej epoce i nowej filozofii rozwoju.

Stwierdzono, że  nadużywał specjalnych funduszy przeznaczonych dla członków władz centralnych i lokalnych oraz nie potrafił wiernie realizować głównych decyzji i planów KC KPCh.

Czyny Ji spowodowały poważne szkody polityczne, czytamy we wspólnym oświadczeniu CKKD i KKN.

Stwierdzono, że Ji był niechętny do współpracy podczas dochodzenia w jego sprawie. Ji oskarżono również o ignorowanie ośmiopunktowej decyzji Komitetu Centralnego Partii w sprawie poprawy postępowania partii i rządu, oddawanie się hedonizmowi i uczestniczenie w luksusowych bankietach organizowanych przez prywatnych właścicieli przedsiębiorstw.

Inne naruszenia popełnione przez Ji obejmują łamanie odpowiednich zasad korzystania z pojazdów publicznych, niezgłaszanie spraw osobistych władzom zgodnie z przepisami oraz nadużywanie swoich stanowisk i uprawnień w celu zabezpieczenia miejsc pracy i stanowisk dla swoich bliskich i innych osób.

Ponadto stwierdzono, że Ji był zaangażowany w handel władzą za pieniądze i nadużywał swojej władzy w celu poszukiwania korzyści związanych z kontraktowaniem i zatwierdzaniem projektów oraz przyjmowaniem w zamian ogromnej ilości pieniędzy i prezentów.

Jego pozbawione skrupułów czyny spowodowały poważne straty w interesach narodowych - czytamy w oświadczeniu.

Zgodnie z regulaminami i ustawami partyjnymi podjęto decyzję o wydaleniu go z partii i pozbawieniu go stanowisk publicznych, konfiskacie nielegalnie zdobytych dochodów i przekazaniu jego sprawy do postępowania sądowego.

Odebrano mu również mandat delegata na X Regionalny Kongres KPCh Tybetu.