24.05.2023| Źródło: Xinhua


23 maja 2023 r. ceremonia otwarcia „Forum 2023 na temat rozwoju Tybetu” w Pekinie, stolicy Chin. We wtorek w Pekinie odbyło się jednodniowe forum na temat rozwoju Tybetu, poświęcone gromadzeniu wiedzy na temat dalszego rozwoju TRA. (Foto: Xinhua/Li Xin)

We wtorek w Pekinie odbyło się forum na temat rozwoju Tybetu, poświęcone gromadzeniu wiedzy na temat dalszego rozwoju TRA.

Jednodniowe forum, zorganizowane wspólnie przez Biuro Informacyjne Rady Państwa i rząd Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, zgromadziło działaczy państwowych, ekspertów z różnych dziedzin oraz przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji medialnych z kraju i zagranicy.

Oficjalnie nazwane „Forum 2023 na temat rozwoju Tybetu”, forum skupiło się na nowym rozdziale historii Tybetu w epoce rozwoju wysokiej jakości i na problemach ochrony praw człowieka.

Na pięciu podforach dyskutowano nad całym procesem chińskiej demokracji ludowej, okresie rozwoju wysokiej jakości oraz kulturą i cywilizacją ekologiczną Tybetu.

Po ponad 70 latach rozwoju nowy, nowoczesny socjalistyczny Tybet, szczyci się obecnie polityczną i społeczną stabilnością, dobrobytem gospodarczym, jednością etniczną, harmonią religijną, konsolidacją obrony granic oraz ludźmi żyjącymi i pracującymi w pokoju i zadowoleniu, jest teraz prezentowany światu, powiedział Wang Junzheng , sekretarz Komitetu Komunistycznej Partii Chin Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, podczas ceremonii otwarcia.

„Ludzie z różnych grup etnicznych w Tybecie cieszą się obecnie większym poczuciem spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa oraz umiarkowanie dostatnim życiem, podobnie jak reszta Chińczyków” – powiedział Wang.

Colin Mackerras, laureat Nagrody Przyjaźni Rządu Chińskiego i Orderu Australii, powołując się na swoje doświadczenia zdobyte podczas wizyt w Tybecie, wychwalał osiągnięcia rozwóju Tybetu w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Powiedział, że Tybet wyeliminował z życia społecznego absolutne ubóstwo, a jego infrastruktura i poziom życia znacznie się poprawiły.


Jeden z uczestników Forum ogląda wystawę w foyer gmachu, w którym odbyło się   „Forum 2023 na temat rozwoju Tybetu” w Pekinie, stolicy Chin. We wtorek w Pekinie odbyło się jednodniowe forum na temat rozwoju Tybetu, poświęcone gromadzeniu wiedzy na temat dalszego rozwoju TRA. (Foto: Xinhua/Li Xin)Uczestnicy Forum słuchają przemówień gości podczas ceremonii otwarcia „Forum 2023 na temat rozwoju Tybetu” w Pekinie, stolicy Chin. We wtorek w Pekinie odbyło się jednodniowe forum na temat rozwoju Tybetu, poświęcone gromadzeniu wiedzy na temat dalszego rozwoju TRA. (Foto: Xinhua/Li Xin)