2019-06-25 Źródło: Xinhua

Bainqen Erdini Qoigyijabu, jedenasty Panczenlama, został wybrany Prezesem Tybetańskiego Autonomicznego Oddziału Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego TRA, zastępując Zhukanga Tubdankezhuba.

Zhukang Tubdankezhub, który w tym roku kończy w tym roku 64 lata  i kierował regionalnym oddziałem Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego od 2003 r., oraz Sonam Rinzin zostali wybranymi wybrani w sobotę na na sesji plenarnej Stowarzyszenie, które odbyło się  w Lhasie wiceprezesami rgionalnego  oddziału Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego.

Osiemnascie innych osób zostało wybranych na wiceprezesów regionalnego oddziału Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego..

Do zarządu rgionalnego oddziału Stowarzyszenia  16 osób zostało wybranych ponownie wybranych, a pięć osób wybrano po raz pierwszy. Najstarszy członek kierownictwa ma 78 lat. Przywódcy Stowarzyszenia reprezentują odłamy  buddyzmu Gelug, Nyingma, Sakya, Kagyu i Bon.

Phagpalha Gelegnamgyal został ponownie Wybrany honorowym prezesem Oddziału Regionalnego Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego TRA.

Dwudziesty dziewiąty Jedenasty Panczenlama od dwudziestudźwięciu lat jest także członkiem Komitetu Narodowego Stałego Komitetu Chińskiej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultacyjnej (CPPCC) i wiceprezesem Chińskiego Stowarzyszenia Buddyjskiego.