2019-07-30 Źródło: Xinhua

Chińska Narodowa Administracja Własności Intelektualnej (NIPA) otworzyła biuro patentowe w Lhasie, stolicy Tybetańskiego Regionu Autonomicznego.
Biuro rozpoczęło działalność od poniedziałku. Powstanie urzędu zatwierdzono w 2017 r. jest on 34 urzędem patentowym utworzonym przez NIPA w kraju.
Uruchomienie biura patentowego w Lhasie pomoże wzmocnić współpracę i komunikację między organem nadzoru i władzami lokalnymi, stwierdza się w oświadczenie wydanym przez biuro prasowe NIPA.
Ponadto zoptymalizuje lokalne środowisko własności intelektualnej, poprawi usługi składania wniosków patentowych oraz pobudzi kreatywność i pobudzi witalność lokalnych przedsiębiorstw.