W Tybetańskim Regionie Autonomicznym funkcjonuje pięć lotnisk, które posiadają połączenia lotnicze z 60 miastami w całych Chinach.

W Tybecie w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpił przyspieszony rozwój sieci dróg wiejskich i transportu na obszarach rolniczych i pasterskich. Polepszyła się także sieć transportu pasażerskiego, do 74 powiatów, 476 gmin i 2050 wsi  można już dojechać autobusami.

Tybetański Region Autonomiczny wyemitował w środę 6,2 mld juanów w obligacjach ogólnych i 2,6 mld juanów w obligacjach specjalnych.

Projekt budowy linii energetycznej był realizowany na dystansie około 1689 kilometrów. W normalnych warunkach podróż wzdłuż jej przebiegu zajmuje ponad dobę.

Dzięki jednemu człowiekowi Juphar jest bardziej znana jako Truskawkowa Wioska niż pod swą prawdziwą nazwą, a także jest atrakcją turystyczną.

Dziesięć lat temu rozpoczął swą działalność najbardziej wysunięty na zachód port lotniczy w Tybecie.

Na linii kolejowej Lhasa - Nyingchi zakończono budowę wszystkich 120 mostów.

Na Wyżynie Tybetański j po raz pierwszy posadzono „ryż morski”.

W celu zwiększenia konsumpcji, która spadła w wyniku epidemii, Lhasa zaoferuje kupony o wartości 30 milionów juanów.

Elektrownia wodna Zam jest kamieniem milowym w rozwoju tybetańskiej elektroenergetyki.

W 2020 roku zbiory herbaty w powiecie Metok wyniosą 480 094 kg.

Realizacja projektu energetyki wodnej >Qamdo „Trzy Rzeki”< jest w pełnym toku

Błyskawicznie rozwija się handel  elektroniczny na terenach pastersko-rolniczych Tybetu.

Budowa linii  kolei Syczuan-Tybet na odcinku Lhasa-Nyingchi przebiega bardzo sprawnie.

W Tybetańskim Regionie Autonomicznym od ponad dwóch miesięcy nie zanotowano zakażenia COVID-19. Władze Regionu podejmują jednak szeroko zakrojone działania profilaktyczne, w tym nakaz noszenia masek ochronnych.

Władze TRA podejmują wielkie wysiłki w zakresie innowacji technologicznych w celu ożywienia gospodarki Tybetu.

Do końca 2020 roku energetyczna sieć elektryczna obejmie obejmie wszystkie 74 okręgi i powiaty Tybetu.

Po zimowym śnie ziemia budzi się do życia. Rozpoczyna się sezon wiosennych prac rolnych.