Korzystający z zakupów online w Lhasie  i całym regionie po otwarciu pierwszego w Tybetańskim Regionie Autonomicznym magazynu i logistyki mogą otrzymać swoje zamówienia w ciągu 24 godzin.

Długość tunelu pod górą Galai wynosi 4373 metrów, drążenie tunelu najeżone jest wieloma trudnościami, z tego powodu robotnicy mogą wykopać tylko 0,6 metra tunelu dziennie.

Zgodnie z informacją podaną przez Główne Biuro Projektu Przebudowy i Rozbudowy Drogowego Połączenia "Lotnisko Konggar-Zetang" w chwili obecnej wszystkie prace ziemne oraz budowa mostów i tuneli zostały w zasadzie zakończone...

Trzeci Konkurs  Innowacji Młodzieżowych i Przedsiębiorczości pod hasłem "Twórcza młodzież w Lhasie, marzenie o przyszłości" wszedł w etap aplikacyjny, który potrwa od 11 maja do 10 czerwca.

Otwarto przejście graniczne Nathu La w południowo-zachodniej części Chin, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym.

Droga łącząca Medog, ostatni powiat w Chinach pozbawiony dróg, z sąsiednim okręgiem Bome w Tybecie

Omijając wolno płynącą rzekę Wangchu, dziennikarze przybyli do  Mainling Xiga - tybetańskiej fabryki produkującej papier i zostali ciepło przyjęci przez jej założyciela Tokdena.

Liczba żyjących poniżej progu ubóstwa spadła w Gannan z 283 900 w końcu 2011 roku do 79 300 osób na koniec 2016 roku, a poziom żyjących w ubóstwie spadł z 51% do 14%, poinformowała Komisja do Spraw Etnicznych prowincji Gansu w północno-wschodnich Chinach.

W Tybecie trwa proces łagodzenia skutków ubóstwa finansowego, Chiny planują podnieść się z ubóstwa do 2020 roku. Finansowo ukierunkowany projekt walki z ubóstwem jest jednym z najpotężniejszych narzędzi dostępnym w bieżącej pracy nad likwidacją ubóstwa. 

Źródło: chinatibetnews.com Autor: Zhu Shan
Według Urzędu Łączności Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, w chwili obecnej siedem miast w Tybecie zostało włączonych do „światłowodowej sieci optycznej” zaznaczając, że w ten sposób Tybet wkroczył w erę" łączności światłowodowej ".

Od 2007 roku w Tybecie  wyznaczono 9 nowych dziedzin nauki i technologii demonstracyjnych promujących grupę  zaawansowanych, dopracowanych i posiadających  szeroki zasięg osiągnięć naukowych i technologicznych.

Zgodnie z informacjami, które nadeszły z odbywającej się 18 stycznia roboczej konferencji na temat transportu w Tybecie, Tybet będzie budował drogi w miejscowościach przygranicznych.

Produkcja pitnej butelkowanej wody naturalnej pochodzącej z Tybetu, znanego jako "Wieża ciśnień Azji" przekroczy w tym roku milion ton.

 

"Pralka nadchodzi!" dostawca oznajmił Zhuli, mieszkańcowi najbardziej wysuniętego na  Zachód miasta Tybetu - Shiquanhe, w powiecie Gar w  prefekturze Ngari.

 

Północną części obwodnicy Lhasy, stolicy Tybetu oddano do eksploatacji próbnej. Obwodnica, zbudowana w celu ułatwienia i przyspieszenia rozwoju miasta oraz rozładowania korków śródmieściu, składa się z siedmiu tuneli oraz 27 mostów i wiaduktów.

16.12.2016 Źródło: China Tibet Online
Po raz pierwszy w historii cywilne helikoptery mają latać nad Wyżyną Tybetańską, stanowić to będzie nowy etap w historii lotnictwa cywilnego Tybetu.

Źródło: China Tibet News 2016-12-15

Według Urzędu Kolei w Lhasie prace inżynieryjne na odcinku Lhasy linii kolejowej Lhasa-Ningchi właściwie zakończono. W przyszłym roku na całym odcinku rozpocznie się budowa torowiska.

W ostatnich latach mieliśmy wysyp triumfalnych wiadomości o realizacji w Tybecie kluczowych projektów budowlanych. Na przykład Lalho,  kluczowy projekt w dziedzinie kontroli zasobów wody działa z powodzeniem. Otwarto dla ruchu górskie tunele Galai  i most Yajiangte.