Źródło: VIBET.com, Autor: Tenzin Woebom

"Tybetańska Roślina Lecznicza Mekonopsis" jest usystematyzowaną monografią naukową, skupiającą się głównie na badaniach ziołoleczniczych, etnobotanicznych oraz medyczno-etnobotanicznych tybetańskiej rośliny leczniczej Meconopsis (rodzaj roślin z rodziny makowatych). "Pracę tę opublikowano jako specjalny dar dla Men-Tsee-Khang w Lhasie (przemianowanego w 1980 roku na Szpital Medycyny Tybetańskiej TRA) z okazji stulecia jego powstania. Wyniki naszych badań nad ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów  tybetańskich roślin leczniczych Mekonopsis  są w książce dobrze objaśnione. Mamy nadzieję, że może pomóc badaczom tradycyjnej medycyny tybetańskiej ", czytamy we wprowadzeniu przygotowanym przez naukowy personel naukowo-badawczy Instytutu Badawczego Nauk Biologicznych  Szpitala Medycyny Tybetańskiej TRA.

 

Zdjęcie dostarczone przez Tybetański Szpital w TAR

Zespół badawczy wyruszył w podróż badawczą śladem Meconopsis

Ze względu na wielkie walory ozdobne i występowanie w szczególnych miejscach, Meconopsis stał się  ulubioną rośliną botaników z całego świata- zarówno naukowców jak i amatorów. Na Płaskowyżu Tybetańskim wiele roślin z gatunku Meconopsis jest uważanych za ważny surowiec do wyrobu tradycyjnych lekarstw, które wywołały zainteresowanie naukowców.
W 2009 roku zespół badaczy z  instytutu naukowo-badawczego biologii Szpitala Medycyny Tybetańskiej TAR z niepokojem zwrócił uwagę na stan zasobów Meconopsis i rozpoczął odpowiednie badania techniczne dotyczące możliwości uprawy tych roślin.
W 2011 roku odbył się czwarty narodowy spis ludności, w jego trakcie pytano także o zasoby tradycyjnej medycyny chińskiej, w 2012 roku . oficjalnie rozpoczęto spis zasobów tradycyjnej medycyny chińskiej (tybetańskiej), dzięki temu zespół miał rzadką sposobność by dalej badać zasoby roślin Meconopsis.
Zespół badawczy odwiedził ponad 20 miejsc w Tybecie i 17 w Qinghai, Gansu, Syczuanie i w Yunnan by zebrać materiały i informacje na temat nasion, odmian i biotopów itd. dziko rosnących roślin Meconopsis, dostarczając tym samym cennych materiałów do badań nad możliwością uprawy tejże rośliny i opracowaniem planu jej ochrony w warunkach naturalnych.
Oczywiście 6 lat badań i gromadzenia danych miało wielkie znaczenie,dzięki temu  zespół badawczy mógł podsumować swoje  prace i skierować do oficjalnej publikacji monografię Tybetańska Roślina Lecznicza Meconopsis.

Polecamy także: Kultywowanie medycyny tybetańskiej przez innowacje