2018-12-21 Źródło: China Tibet Online
Jak poinformowała Miejska Komisja Zdrowia w Lhasie, do 279 wzrosła liczba  grup lekarzy rodzinnych i obejmują one 898 lekarzy, którzy od 2016 roku, kiedy lekarze rodzinni zaczęli podpisywać umowy o pracę w mieście, w ramach kontraktów obsługują za darmo 414.919 osób.


Jak wynika z obserwacji obecnie zakontraktowani pacjenci cierpią głównie na choroby przewlekłe, takie jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, gruźlica, niepełnosprawność i choroby psychiczne. Lekarze rodzinni służą głównie osobom starszym w wieku powyżej 65 lat, dzieciom w wieku 0-6 lat, kobietom w ciąży i osobom uboższym. Świadczą usługi medyczne na miejscu przynajmniej raz na kwartał lub zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Zgodnie z umową lekarze zapewniają ukierunkowaną opiekę medyczną, w tym profilaktykę , rozpoznanie chorób przewlekłych, konsultacje telefoniczne, wizyty domowe, poradnictwo dietetyczne, edukację zdrowotną a w wymagających tego przypadkach - skierowania do szpitali rejonowych.