2020-10-16 Źródło: Xinhua


19 września 2020 r. - rozbawione dzieci na placu w miejscowości Baxoi, w Tybetańskim Regionie Autonomicznym, miejscu, do którego przesiedlono ich rodziny. We czwartek 15 października br. na briefingu w Lhasie przedstawiciele władz TRA poinformowali, że Tybetański Region Autonomiczny dokonał historycznego osiągnięcia, wyeliminował z życia społecznego skrajne ubóstwo (Xinhua / Dzigme Dorje)

Tybetański Region Autonomiczny Południowo-Zachodnich Chin dokonał historycznego wyczynu wyeliminowania skrajnego ubóstwa, wynika z wypowiedzi władz na konferencji prasowej, która odbyła się we czwartek w stolicy regionu, Lhasie.

Do końca 2019 roku w Tybecie ze skrajnego ubóstwa wydobyło się 628 000 osób i skreślono z tybetańskiej listy ubóstwa 74 powiaty, powiedział Wu Yingjie, przywódca Komunistycznej Partii Chin w Tybecie, określając to osiągnięcie jako „wielkie zwycięstwo”.

Średni roczny dochód netto osób uznawanych w Tybecie za skrajnie ubogie wzrósł z 1499 juanów (około 220,44 dolarów amerykańskich) w 2015 r. do 9328 juanów w 2019 r. - poinformował Wu.

Wu dodał, że od początku tego roku Tybet przeniósł punkt ciężkości z walki ze skrajnym ubóstwem na utrwalanie osiągniętych efektów. Podkreślił, że wielkie zwycięstwo Tybetu w walce z ubóstwem świadczy o zaletach systemu socjalistycznego.

Tybet, znany jako „dach świata”, słynie z malowniczych krajobrazów i bogatej kultury. Jest to jedno z głównych "pól bitewnych" w ogólnokrajowej kampanii ChRL przeciwko ubóstwu.

„Eliminacja skrajnego ubóstwa w Tybecie jest czołowym osiągnięciem ogólnochińskiej kampanii na rzecz walki z ubóstwem”, czytamy w dokumencie przedstawionym na konferencji, zauważając przy tym, że osiągnięcie ten znacznie wzmocniło trend modernizacyjny w Tybecie.

Wu powiedział, że od 2016 roku Tybet wydał z funduszu rolnego na walkę z ubóstwem 74,8 miliardów juanów, przy średnim rocznym wzroście sumy środków o ponad 15%.

Wskazał między innymi na projekty zmniejszania skali ubóstwa i programy relokacji, jako przydatne doświadczenie w eliminowaniu skrajnego ubóstwa w Tybecie.

Jak wykazał Wu od 2016 r. zainwestowano łącznie 39,89 miliardów juanów w ponad 2900 projektów na rzecz walki z ubóstwem, które pomogły wyjść z ubóstwa ponad 238 000 zubożałych osób a korzyści przyniosły ponad 840 000.

Władze Tybetu poczyniły wielkie wysiłki, aby przenieść żyjące w biedzie i trudnych warunkach naturalnych rodziny na obszary o stosunkowo bogatej produkcji i lepszej infrastrukturze.

Do tej pory zakończono budowę 965 miejsc [wsi i osiedli] do osiedlenia, a 266 000 osób wprowadziło się do nowych domów. „Programy relokacji były realizowane całkowicie na zasadzie dobrowolności” - powiedział Wu.


28 września 2020 r. Mieszkanka pobliskiej wsi zbiera nasiona kwiatów w szkółce przemysłowej w powiecie Chagyab County w prefekturze Qamdo. (Xinhua / Dzigme Dorje) 

 
Zdjęcie lotnicze wykonane 24 sierpnia 2020 r. Przedstawia nowe osiedle - miejsce relokacji w powiecie Quxu w prefekturze Lhasy.(Xinhua / Dzigme Dorje)

 
Podwójna fotografia, zdjęcia zrobione 22 września 2020 r. Po prawej widok z lotu ptaka wsi Daxiong w powiecie Riwoqe, po lewej para mieszkańców Daxiong pozujących do zdjęcia przed ich sklepem warzywnym. (Xinhua / Dzigme Dorje)

 
Zdjęcie kombinowane, mieszkańcy miejscowości Pumaqangtang w prefekturze Shannan pozujący do zdjęć przed swoimi nowymi domami. (Xinhua / Dzigme Dorje)