Osoba odpowiedzialna za gospodarkę wodną Tybetańskiego Regionu Autonomicznego Ma Jiyang, powiedział, że Tybet zainwestował 22,8 mld juanów w inwestycje ochrony zasobów wody w 12 planie pięcioletnim, co stanowi kwotę 3,26 raza więcej niż w 11 planie pięcioletnim. Rozwój racjonalnego i lepszego wykorzystania zasobów wodnych jest związany z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz polepszeniem życia zwykłych ludzi w Tybecie.

Począwszy od rozpoczęcia realizacji 12 planu pięcioletniego, Tybet zwiększył swoje moce wodociągowe o 700 mln metrów sześciennych. Nowe i poprawione pod tym względem obszary nawadniane objęły powierzchnię 1.498.000 mu, a areał obszarów leśnych oraz użytków zielonych objął powierzchnię 979.700 mu. To znacznie zmniejszyło presję na system nawodnienia obszarów rolniczych Tybetu i położyło solidne podstawy do produkcji jednego miliona ton zboża w Tybecie.

Shigatse w powiecie Bainang , ponad 300 km od Lhasy jest jednym z spichlerzy Tybetu. W przeszłości ludzie żyjący w powiecie Bainang w zasadzie polegać mogli jedynie na naturalnych opadach i tradycyjnej irygacji. "Projekt ochrona wody" sprawia, że ??nawadnianie rolnicze stało się wygodniejsze. Tegoroczne zbiory jęczmienia na mojej liczącej 30 um ziemi wzrosły o ponad tysiąc juanów-powiedział Penpa Dondrup, rolnik ze wsi Benpa w powiecie Bainang.

Ponadto, Tybet zakończył w tym roku ważne planowany regulacji dorzeczy rzek takich jak np. rzeki Tsangpo Yarlung. Opracował także 44 małych i średnich kompleksowych planów dorzeczy rzek oraz 57 planów rozwoju zasobów zbiorników wodnych.