2020-10-03: chinadaily.com.cn

W 55 roku powstania Tybetańskiego Regionu Autonomicznego i wprowadzenia ustroju socjalistycznego warto zwrócić uwagę na główne osiągnięcia tego Regionu.


Dążąc do stworzenia umiarkowanie zamożnego społeczeństwa, Tybet odnotował imponujący wzrost gospodarczy, jego PKB wzrósł z 327 milionów juanów (48,17 milionów dolarów) w 1965 roku do prawie 170 miliardów juanów w 2019 roku. Dochód rozporządzalny na jednego mieszkańca wzrósł ze 141 juanów. w 1965 roku do 19,501 juanów w 2019 roku.

Populacja Regionu wzrosła z około 1,37 mln w 1965 r. Do 3,51 mln w 2019 r., a etniczni Tybetańczycy stanowią przytłaczającą większość. W międzyczasie średnia długość życia Tybetańczyków wzrosła z 35,5 lat w latach pięćdziesiątych XX wieku do 68 lat w 2014 roku i 70,6 lat obecnie, a wszystko to dzięki rozwojowi gospodarczemu.